Ideałka pierwsza

Powinno być tak, że
jeśli dzielisz się słodyczami, to liczba pochłoniętych później kalorii redukuje się proporcjonalnie do liczby obdarowanych.